Ilt analysator eller

PO2 måler.

 

Home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad end du ønsker at bygge en PO2 måler til din rebreather eller ønsker at bygge en ilt analysator til Nitrox dykning så er fremgangsmåden den samme.

Du skal bruge: 

Et PMLCD millivoltmeter til  120,00 kr
Et 1 K ohm potentiometer 13,00 kr
En 10 K ohm modstand  0,10 kr
+ diverse stik og batterier  30,00 kr
Ialt 150,00 kr

Dertil skal lægges en Iltsensor, som kan varierer fra ca. 400 kr. til 700 kr.

Årsagen til den store prisforskel skyldes, at ikke alle iltsensore er temperatur korrigeret. Det betyder  ikke så meget hvis du skal bruge instrumentet til at måle en Nitrox blanding, men det betyder en hel del hvis du skal bruge den som PO2 måler i en rebreather.

Fremgangsmåden er beskrevet andre steder på "nettet", og det er selvfølgelig derfra jeg har ideen.

Se evt. OxyCheq , PPO2, eller Tom Rose.

En ilt analysator eller en PO2 måler er ikke andet end en iltsensor og et millivoltmeter.

Iltsensoren gør ikke andet end at den på baggrund af den mængde ilt der er tilstede producerer en tilsvarene spænding. Normalt producerer en iltsensor ved overfladen og alm luft. ca 10,5 mV hvilket svare til ca 20,9 % ilt. Hvis iltsensoren anbringes i ren ilt ved overfladen så producerer den 50 mV.

Vi er så heldige at iltsensorens output, ikke kun afhænger af ilt procenten, men mere præcist af ilt partialtrykket PO2. Hvilket jo selvfølgelig er årsagen til at iltsensoren kan bruges i en rebreather.

Det millivoltmeter jeg bruger kan købes hos RC i vejle. Pris 120 kr. 

PMLCD er fra fabrikken kalibreret til  200 mV. Det kan ikke bruges direkte men ved hjælp af en lille modificering kan det bruges.

Det gode ved dette millivoltmeter er at det har en meget høj indgangsmodstand > 1Mohm., bruger kun 1mA i strøm og så garanterer fabrikanten at instrumentet viser "0" hvis den faktiske indgangsspænding er nul.
Den spændingsdeler som styre forstærkningen af signalet i millivoltmeteret skal forandres således at trimmepotentiometeret kommer til at råde over et større område. Det gøres ved at lave de forandringer som skitseres neden for.
Modstand nr. 1,( R3 =1K ohm) den hvor den første røde pil peger, skal fjernes.

Trimmepotemetret nr. 2 (R4 =200 ohm) skal ligeledes fjernes. Og den printbane som pil 3 peger på skal skæres over.

Der skal nu monteres et nyt trimmepotemetre på ialt 1 Kohm. Det gøres ved at der monteres 3 ledninger, som vist på billedet. Den røde og den blå hvor R3 sad og den gule på den printbane som er skåret over. Også kaldet ben 36 på IC. Samtidig skal der laves en lus der hvor Trim. pot. R4 har siddet.( pil 1)  Pil 2 viser banen som er skåret over.
Hvis instrumentet skal bruges til en iltanalysator så brug et drejepotentiometer  på 1 K ohm. Hvis instrumentet skal bruges som PO2 måler i en rebreather så brug en trimmepotentiometer. på 1Kohm.
Kommaet placeres vej hjælp af nogle lus. Skal instrumentet vise i procent (eks 20,9) skal der fra P1 midterben laves en lus til ON. Skal instrumentet bruges som PO2 måler i en rebreather så skal P3 sættes ON. Den andre luses OFF. N er bare en mulighed for at bruge fortegn. Den luses også OFF.
Da jeg skal bruge instrument som PO2 måler ser lusene   således ud.
Som spændingskilde bruges et alm. 9 V batteri. Husk at pol det korrekt.  
VIN og GN er der hvor iltsensoren sættes til. Husk at nogle iltsensore virker bedst hvis de belastes af en formodstand. For Teledynes vedkommende  skal det være en 10 K ohm. modstand. Den skal i så fald så bare monteres mellem VIN og GD.
Så er vi ved at være klar. Find iltsensoren frem, og forbind 9 V batteri til instrumentet. Så skulle der gerne ske noget.
Ilt analysatoren kan nu kalibreres ved hjælp af drejepotentiometret så den viser 20,9 hvis der er en iltanalysator . Og  ,209 hvis det er en PO2 måler.

Skal instrumentet bruges i en rebreather så husk at kalibrer i ren ilt, eller i en "fed" Nitrox blanding.

Måleinstrumentet skal selvfølgelig bygges ind i en kasse af en eller anden art, hvis det er en PO2 måler til en rebreather skal den selvfølgelig være vand og tryktæt.

Husk lige på at trykket fra omgivelserne let kan vandre op gennem en ledning, således at der skabes tryk i det vandtætte hus hvor i PO2 måleren er monteret.

Jeg har løst trykvandringsproblemet på den måde.

I proppen er ledningerne loddet sammen hvor efter de er indstøbt i Epoxy lim.

Det vandtætte hus som PO2 måleren er monteret i kan ses her. SE HER.